Malo terapije z veliko srca

Starši

Terapija za mladostnike
Photo by Jordan Whitt on Unsplash

Mladostništvo je razvojno obdobje odraščanja in osamosvajanja. V tem obdobju se nam lahko zdijo naši mladostniki zelo težavni, uporniški. Tako kot se spreminja njihova vloga, se spreminja tudi vloga staršev. Med razvojem mladostniki razvijajo socialne veščine in čustveno inteligenco. To sicer vodi v zdravo, zadovoljno bivanje, vendar pa nekateri mladostniki doživljajo čustva in/ali vedenja na način, ki njihovo dobro počutje ruši.

Spremembe se dogajajo na telesnem, čustvenem, socialnem in kognitivnem področju. Vse te spremembe vplivajo na naše vsakdanje življenje in povzročajo večjo ranljivost.

Pogosto verjamemo, da smo v svoji stiski sami in da se ta dogaja zgolj nam, z njo pa bi se morali znati spopadati sami. V takšnih trenutkih sta pomembna podpora bližnjih in poučenost o spopadanju s čustvi.

POGOVOR Z MLADOSTNIKOM V STISKI

Pogovor naj poteka z veliko mero iskrenosti in zaupnosti. Vsakemu pogovoru z osebo v stiski se moramo dovolj posvetiti, da ima oseba dovolj časa, da nam zaupa, da ji damo občutek, da je njena zgodba pomembna. Pogovor naj bo iskren in transparenten. Če boste informacije zaradi kakršnihkoli razlogov delili s tretjo osebo, to mladostniku povejte in mu pojasnite, zakaj boste to storili. Dajte mu občutek, da ste ga pripravljeni poslušati in da ga skušate razumeti, ter mu neobsojajoče prisluhnite. Pomembno je tudi, da komunikacije z mladostnikom ne začnemo le takrat, ko naletimo na težave, ampak da jasno izrazite zanimanje tudi za preostala področja njegovega življenja.

Temeljnega pomena je, da ukrepate nemudoma, ko se vam zdi, da položaja ne znate več obvladovati sami in bi bil ta za vašega otroka lahko ogrožajoč.