Malo terapije z veliko srca

Starši

Terapija za mladostnike
Photo by Jordan Whitt on Unsplash

Mladostništvo je razvojno obdobje odraščanja in osamosvajanja. V tem obdobju se nam lahko zdijo naši mladostniki zelo težavni, uporniški. Tako kot se spreminja njihova vloga se spreminja tudi vloga starša. Skozi svoj razvoj mladostniki razvijajo socialne veščine in čustveno inteligenco. Kar pa vodi v zdravo in zadovoljno bivanje. Vendar pa nekateri mladostniki doživljajo čustva in/ali vedenja na način, ki rušijo njihovo dobro počutje.

Spremembe se dogajajo na telesnem, čustvenem, socialnem in kognitivnem področju. Vse te spremembe pa vplivajo na njihovo vsakdanje življenje in povzročajo večjo ranljivost.

Pogosto verjamemo, da smo v svoji stiski sami in da se le-ta dogaja zgolj nam, z njo pa bi se morali znati spopadati sami. V takšnih trenutkih je ključna podpora bližnjih in poučenost o spopadanju s čustvi.

POGOVOR Z MLADOSTNIKOM V STISKI

Pogovor naj poteka z veliko mero iskrenosti in zaupnosti. Vsakemu pogovoru z osebo v stiski si moramo vzeti dovolj časa, da ima oseba dovolj časa, da nam zaupa, da ji damo občutek, da je njegova/na zgodba pomembna. Pogovor naj bo iskren in transparenten. V kolikor  boste informacije zaradi kakršnihkoli razlogov delili s tretjo osebo to mladostniku povejte in mu pojasnite zakaj boste to storili. Dajte mladostniku občutek, da ste ga pripravljeni poslušati in da skušate razumeti in mu neobsojajoče prisluhniti. Pomembno je tudi, da ne gremo v komunikacijo z mladostnikom le takrat, ko naletimo na težave, ampak, da jasno izrazite zanimanje tudi za preostala podoročja njegovega življenja.

Ključno je, da ukrepate nemudoma, ko se vam zdi, da situacije ne znate več obvladovati sami in bi bila ta za vašega otroka lahko ogrožujoča.