Malo terapije z veliko srca

Kaj je čuječnost?

Kdorkoli si želi čvrstega zdravja, se mora najprej vprašati, ali se
je pripravljen odreči vzrokom za svojo bolezen. Šele tedaj mu
je mogoče pomagati.
— Hipokrat

Čuječnost je del tega, kar nas dela ljudi – sposobnost, da se polno zavedamo in smo pozorni iz trenutka v trenutek. Na žalost smo v tem stanju le nekaj trenutkov, nato pa zdrsnemo v dnevno sanjarjenje in osebne zgodbe. Jon Kabat-Zinn, pionir terapevtske uporabnosti čuječnosti, pojem opredeljuje kot pozornost, ki vznikne z nenehnim zavedanjem v sedanjem trenutku brez obsojanja. Sposobnost za trajno pozornost iz trenutka v trenutek, še posebej, ko se znajdemo sredi čustvenega nemira, je posebna veščina, ki se je lahko nauči prav vsak.

Ko govorimo o praksi čuječnosti, ne gre za vajo nekega nastopa, ki ga bomo pozneje lahko ponovili. Pomeni namenoma biti v sedanjosti, vedno gre za odvijajoč se trenutek. Predanost redni praksi zajema številne oblike – od različnih oblik formalne prakse, ki zajemajo daljše časovno obdobje in se redno izvajajo, ter do neformalne prakse, katere namen je ohranjati zavedanje v vsakodnevnih aktivnostih.

Različne oblike psihosocialne pomoči vključujejo čuječnost v obliki programov za zmanjševanje stresa, temelječih na čuječnosti. Gre za strukturirane osemtedenske skupinske programe, v katerih se udeleženci spoznavajo z različnimi oblikami meditacije in s katerimi postopno razvijajo stanje polnega, neobsojajočega zavedanja in sprejemanja tukaj in zdaj. Ker se čuječnost razvija z redno prakso, se udeleženci na začetku programa strinjajo, da bodo med posameznimi srečanji meditirali doma (gre za formalno prakso), čuječnost pa naj bi razvijali tudi v vsakdanjem življenju (neformalna praksa). Poleg učenja meditacij so udeleženci deležni tudi znanj s področja stresa in čustev. Cilj programa je udeležence spodbuditi, da bi se v večji meri zavedali svojih misli in čustev ter spremenili svoj odnos do njih.

Izvajam delavnice in tečaje čuječnosti.

Jon Kabat-Zinn je pripeljal čuječnost v naš zahodni svet. V video posnetku predstavi kaj čuječnost pravzaprav sploh je.